Jak zajistit konkrétní IP adresu pro VPN klienta?

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

Ako zaistiť konkrétnu IP adresu pre VPN klienta?

Vigor routre zvyčajne priraďujú IP adresu z určitého rozsahu IP adries (nastavené v PPP General Setup) pre PPP spojenie klienta. Ak klient chce mať pevnú LAN IP, môže mať ťažkosti s vytvorením vzdialenej dial-in VPN s Vigor. Avšak môžete využiť možnosť LAN-to-LAN profilu a vytvoriť účet pre tohto klienta. Predpokladajme, že LAN IP routra je 192.168.8.0/24 a pevná IP adresa, ktorú používa vzdialený užívateľ je 192.168.8.100.

1. Na PC vzdialeného užívateľa nastavte pevnú IP adresu 192.168.8.100.

1


2. V LAN-to-LAN profile routra Vigor do poľa Remote Gateway IP zadajte "192.168.8.100". Ostatné nastavenia urobte podľa obrázku.

2

 3