Blokování portu ve firewallu DrayTek

Článek jako příklad popisuje rychlé nastavení blokování portu pro odchozí poštu SMTP na portu 25.

 • V menu routeru přejděte na stránku Firewall>>Filter Setup.
 • Klikněte na tlačítko pravidla filtru č. 2.

1

 

 • Zaškrtněte volbu Check to enable the Filter Rule.
 • V části comments si poznamenejte, o jaké pravidlo se jedná.
 • V části Direction zvolte LAN->WAN .
 • V části Source IP klikněte na tlačítko Edit, a pokračujte v nastavování ve vyskakovacím okně zobrazeném níže.

2

 

 • Zde v Address Type vyberte jednu z možností rozevíracího seznamu. V tomto příkladu blokujeme konkrétní jednu IP adresu, jinak můžete zvolit rozsah adres, podsíť, či vybrat předem definovaný IP objekt či dokonce celou IP skupinu.
 • Pro dokončení nastavení klikněte na tlačítko OK, tím se vrátíte na předchozí stránku menu.

3

 

 • V části Destination port ponechte volbu Any.
 • V části Service Type klikněte na tlačítko Edit, a pokračujte v nastavování ve vyskakovacím okně zobrazeném níže.
 • Zde v části Service Type zvolte možnost User defined.
 • V části Protocol vyberte TCP.Source Port (zdrojový port) v rozsahu 1 - 65535 znamená Any (jakýkoliv port).
 • Destination Port (cílový port) v rozsahu 25 ? 25 znamená blokování pouze tohoto konkrétního portu 25.
 • Klikněte na tlačítko OK, tím se vrátíte na předchozí stránku menu.

4

 

 • Zde v části Application u položky Filter zvolte Block Immediately a OK pro dokončení celého nastavení.

2

 • Nyní se vám v části Filter Setup zobrazí aktivní filter.

5